Sövestad

Sövestad Föreläsningsförening

Kontaktperson: Anna Lena Gunnarsson

Baldringevägen 38, 271 95 Ystad

Tel: 0411-613 65

E-post: algun@swipnet.se


Föreningen är vilande