Höör

Höör Föreläsningsförening

Kontaktperson: Ordförande Alwa Wennerlund

Telefon: 0705-15 33 07

E-postadress: h.ff@telia.com


Årskort/medlemsavgift: 200 kronor

Inträde på föreläsningarna för icke medlemmar: 70 kronor

Plats: Equmeniakyrkans samlingssal, Eriksgatan 6, Höör

Tid: kl 19:00

Föreningens bankgiro: Sparbanken Skåne 5636-0456


Program våren 2024


Måndagen den 22 januari kl. 19.00

Tom Glans, Eslöv

"Att få en annan far på äldre dar"


Måndagen den 12 februari kl. 19.00

Alexandra Hibolin, Höör

Redaktionen för Svenska Akademins Ordbok

Efter 140 år är bokstaven Ö klar!


Måndagen den 11 mars kl. 19.00

Marco Smedberg, militärhistoriker och ledamot av kungl. krigsvetenskapsakademin

"Gasakriget - ett nytt kapitel i Mellanösterns konfliktfyllda historia"


Måndagen den 2 april kl. 19.00

Anders Kjellberg, Fulltofta

"Fulltofta Gårdsbryggeri - en 10-årig historia"


Måndagen den 22 april kl. 19.00

Erik Törner, Malmö

arbetar för IM- individuell männsikohjälp: Tin-Tin, Tibet och Dalai Lama

Föreningens verksamhet stöds av bidrag från Höörs kommun och Region Skåne.