MunkaLjungby

Munka Ljungby  Föreläsningsförening

Kontaktperson: Inge Lindfors

Ausås Vagnmakarelid 8, 262 95 Ängelholm

Tel: 042-530 61

E-post: sbi-lindfors@ektv.nu

Plats för samtliga föreläsningar: Biblioteket, Munka Ljungby Folkhögskola

Hemsida: www.munkaforelasning.se

(på hemsidan finns mer information kring varje föreläsning)

Föreningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ev. förändringar meddelas på hemsidan.


Program våren 2022


Torsdag den 20 januari kl. 19.0

Brutus Östling, Höör

"Från savannliv till fågelliv hemmavid"

Naturfotografi, när det är som bäst. Torsdag den 27 januari kl. 19.00

Henrik Valentin, Malmö

"Ljus i oktobermörker och sen....."

Ett  bildföredrag om de danska judarnas flykt till Sverige oktober 1943, mottagandet, tiden i Sverige samt återvändandet till Danmark efter kriget.


Torsdag den 17 februari kl. 19.00

Erwin Apiztsch, Lund

"Reseintryck från Australien och Nya Zeeland"


Torsdag den 3 mars kl. 19.00

Hans Nilsson, Malmö

"Missing People, arbete och verksamhet"Torsdag 17 mars kl. 19.00

Andreas Karlsson, Skäret / Kapstaden

"Vatten - hot eller möjlighet"


Torsdag den 31 mars kl. 19.00

Thomas Rosendahl, Osby

"Fader Gunnar 2:0"

Samtliga föreläsningar: Biblioteket, Munka Folkhögkola


Stöd föreningen genom att bli medlem.

Årsavgift: 150 kronor, för enskild medlem.Då kan du gå på årets samtliga föreläsningar, annars kostar en Enskild föreläsning: 40 kronor.

Bankgiro:305-9094 (uppge namn och adress)