ÅhusÅhus Föreläsningsförening

Kontaktperson: Inger Paulsson Axell, Kantarellvägen 3, 296 32  Åhus

Tfn. 070-043 4993

E-post: inger_paulsson@telia.com

Hemsida: www.ahus-forelasning


Program våren 2024


Se vår hemsida för aktuellt program.


Torsdag 8 februari

Ann-Christine Ruuth

"Jag kom inte ut - jag blev mig själv"


Torsdag den 15 februari 

Gunnar Göthner

"Vad gör julgransodlaren resten av året"Torsdag  den 22 februari

Björn Haraldsson och Mikael Svensson

"Från köksbordet i Kvidinge till vildmarken i Finland"Torsdag den 29 februari

Marcus Bernhardsson

"Engelska flottan på Hanö"Torsdag den 7 mars

Chris Geiger

"Katja of Sweden, Sveriges första internationellt kända modedesigner"


Torsdag den 14 mars

Robin Eriksson

"Rökeriet som blev ett rökeri"


Plats: Samtliga föreläsningar hålles på ÅhusGården, Sigfridsvägen 5.

Tid: Alla föreläsningar börjar klockan 18:30

Medlemsavgift: 200:- kr för årets alla föreläsningar.

Entréavgift: 100:- per gång för icke medlem

Kaffeservering till självkostnadspris