Eslöv

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Skånes Föreläsningsföreningars Intresseorganisation (SFI)

Eslövs Föreläsningsförening,

Kontaktperson: Stig-Åke Grönvall

Berga 416, 241 91 Eslöv

Tel: 070-325 68 51

E-post: sa.gronvall@telia.com

Föreläsningar är i Medborgarhuset i Eslöv, klockan 14.00- 15.00Program våren 2020


Onsdagen den 12 februari kl. 14.00

"Farmor och frikyrkan". Vid 1800-talets mitt började frireligösa rörelser på allvar göra intåg i Sverige. En av dem var baptismen som lärde ut att varje människa själv skulle välja tron och låta sig döpas. Rörelsen hyste demokratiska idéer och lyfte fram barnens och kvinnornas roll, samtidigt som den sociala kontrollen i församlingarna var stark. Ingela Frid berättar om tre generationer kvinnor som blev baptister i Göingetrakten på 1800-talet och början av 1900-talet. Detta är samtidigt ett stycke kvinnohistoria.Onsdagen den 26 februari kl. 14.00

"Tåltre visor o letta anned snack".

Elisbeth Assarsson-Marsh, skådespelerska och sångare framför ett humoristiskt underhållande program på skånska med visor och dikter av Daniel Rydsjö, Gustav Öhrstedt, Gabriel Jönsson och Nils Ludwig. Elisabeth Assarsson-Marsh är född och boende i Bonnarp och minns sin barndoms frodiga språk.Onsdagen den 11 mars  kl. 14.00

"Hur påverkar faktorer tidigt i livet den kroppsliga hälsan i vuxenlivet" 

Peter Nilsson är professor och överläkare med fokus på hjärtkärlforskning och dibetes, men med ett särskilt intresse just för faktorer tidigt i livet.Onsdagen den 25 mars kl. 14.00 Föreläsningen INSTÄLLD!!

"Historien om Ericssons mobiltelefoner". 

Skåne är ett av Sveriges centrum för teknikindustri tack vare Lunds Tekniska Högskola (start 1961) och Ericssons mobiltelefoner (start 1983). Per-Göran Ohlsson berättar varför en stor del av världens mobiltelefoner utvecklades just i Skåne, om upp- och nedgångar och vad som finns kvar idag.

 


Onsdagen den den 8 april kl. 14.00 Föreläsningen INSTÄLLD!

"Storgatan i Eslöv 150 år".

Hans-Bertil Hansson visar bilder och berättar vem som byggde och bodde där. När järnvägen kom till byn blev stationen och stråket längs spåren Eslöfs naturliga centrum. En karta från 1870 visar Storgatan som Eslövs paradgata. Än idag finns flera av husen kvar.
Allmänt

Entréavgift per föreläsning: 40 kr. Skolungdom har fri entré. Man kan också lösa medlemskort à 200 kr. som ger fri entré till årets tio föreläsningar.


Föreläsningarna sker i samarbete med ABF Mittskåne och med bidrag från Region Skåne och Eslövs kommun.Copyright © All Rights Reserved