Eslöv

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Skånes Föreläsningsföreningars Intresseorganisation (SFI)

Eslövs Föreläsningsförening,

Kontaktperson: Stig-Åke Grönvall

Berga 416, 241 91 Eslöv

Tel: 070-325 68 51

E-post: sa.gronvall@telia.com

Föreläsningar är i Medborgarhuset i Eslöv, klockan 14.00- 15.00Program hösten 2020

Med reservation för osäkerheten kring evenemang och samlingar med anknytning av "Corona-läget". Antal deltagare kan begränsas av Folkhälomyndighetens beslut. Se aktuell status när det närmar sig, på kommunens hemsida eller kontakta vår kontaktperson, se ovan.


Onsdagen den 7 oktober kl. 14.00-15.00

"Dan Andersson".

Det är 100 år sedan Dan Andersson gick bort och Peter Hägg framför ett program som knyter an till hans livshistoria. Det berör barndomen, familjen, resan till Amerika, en del av hans närmsta vänner och kärlekar. Visorna framförs till eget gitarrackompanjemang.Onsdagen den 14 oktober kl 14.00 - 15.00

"Det småländska glasriket". Lars-Erik Svensson tar oss med i en spännande bildexposé till glasbruk och hyttor i Småland, där vi får möta formgivare och glasblåsare.


Onsdagen den 28 oktober kl 14.00 - 15.00

"Eslövs kommuns miljöarbete  - för en hållbar framtid"

Eslövs kommuns miljöstrateg Marie Brandt berättar om hur kommunen arbetar för att bidra till miljömässigt hållbar utveckling, på såväl lokal som global nivå.


Onsdagen den 4 november kl 14.00 - 15.00

Storgatan i Eslöv 150 år. Hans-Bertil Hansson, visar bilder och berättar vem som byggde och bodde där. När järnvägen kom till byn blev stationen och stråket längs spåren Eslövs naturliga centrum. En karta från 1870 visat Storgatan som Eslövs paradgata. Än idag finns flera av husen kvar.Onsdagen den 11 november kl 14.00 - 15.00

"Historien  om Ericssons mobiltelefoner". 

Skåne är ett av Sveriges centrum för teknikindustri tack vare Lunds Tekniska Högskola (start 1961) och Ericssons mobiltelefoner (start 1983). Per Göran Olsson berättar varför en stor del av världens mobiltelefoner utvecklades just i Skåne, om upp- och nedgångar och vad som finns kvar idag.


Onsdagen den 25 november kl 14.00 - 15.00

"Reportage från Afghanistan". 

Att jobba som svensk kvinnlig reporter i Afghanistan -  utmaningar och upplevelser. Journalisten Bettina Bettenhausen berättar om sina resor i ett krigshärjat land.

Medarrangör: Kultur & Fritid, Eslövs kommun.


Allmänt

Entréavgift per föreläsning: 40 kr. Skolungdom har fri entré. Man kan också lösa medlemskort à 200 kr. som ger fri entré till årets tio föreläsningar.


Föreläsningarna sker i samarbete med ABF Mittskåne och med bidrag från Region Skåne och Eslövs kommun.Copyright © All Rights Reserved