Om

Copyright © All Rights Reserved

Föreningen bildades våren 1997. De namnförkortningar som idag används är: Skanskaff eller SFI.

 

Ändamål

Föreningen har till uppgift att tillvarata de skånska föreläsningsföreningarnas gemensamma intresse.

 

Verksamhet

Föreningen skall varje år arrangera en sammankomst för föreläsningsföreningarna, där gemensamma angelägenheter behandlas och tillika hålla årsmöte.Dessutom informera om föreningarnas föreläsningar på en egenadministrerad hemsida. Förmedla information till föreningarna om aktuella föreläsare.

 

Beslutande organ

Årsmötet är föreningens beslutande organ.

 

Medlemsavgift

Årsavgiften per medlemsförening är för närvarande 200:-

 

Bidrag

Verksamheten stöds med bidrag från Region Skåne. Härvid finns krav från Region Skåne att fler föreläsningsföreningar ges möjlighet att bli medlemmar i Skånes Föreläsningsföreningars Intresseorganisation, vilket härmed meddelas. Kravet är att man är en föreläsningsförening och bedriver sådan verksamhet. Önskemål om att bli medlem ställs till föreningens ordförande.

 

Styrelsen

Består av 3 ordinarie ledamöter och 1 ersättare.

Vid årsmötet 2018 valdes följande:

Ordf. Kim Pettersson, Lur 1121, 282 76 Hästveda

e-post: kiminga.pettersson@telia.com tfn.070-5503782

Sekr. Sven Hellgren, Box 71, 283 02 Lönsboda

e-post: sven@grisabanan.se tfn.070-5682169

Kassör Jan Sonesson, Gunnaröds gård 1, 241 96 Stockamöllan

e-post: sonesson.jan@telia.com tfn 0413-544127

Suppl. John Wallén,Furugatan 12 A, 233 34 Svedala

e-post: john.wallen@telia.com tfn.073-0385843

 

Föreningens adress

Skånes Föreläsningsföreningars Intresseorganisation

c/oKim Pettersson Lur 1121,282 76 Hästveda

Tel: 070-5503782

E-post: kiminga.pettersson@telia.com

 

 

Skånes Föreläsningsföreningars Intresseorganisation (SFI)