Höör

Copyright © All Rights Reserved

Höör Föreläsningsförening

Kontaktperson: Ordförande Alwa Wennerlund

Telefon: 0413-22950 eller 0705-15 33 07

 

Årskort/medlemsavgift: 200 kronor

Inträde på föreläsningarna för icke medlemmar: 50 kronor

Plats: Equmeniakyrkans samlingssal, Eriksgatan 6, Höör

Tid: kl 19:00

Föreningens bankgiro: Handelsbanken 5636-0456

 

Program våren 2018

 

Måndag den 22 januari kl. 19.00

Peter Linde, docent i astronomi

"Jakten på liv i universum".

 

Torsdag den 15 februari kl. 19.00

Gunnar Wetterberg, historiker

"Skånes äldsta historia".

 

Måndag den 26 februari kl. 19.00

Bengt-Göran Nilsson, Ystad - fartygsbyggare och teknisk chef på Scandlines

"Ostindiefararen".

 

Måndag den 19 mars kl. 19.00

Mikael Johansson, professor vid Lunds universitet

"Minnespsykologi, trovärdighet och tillförlitlighet".

 

Måndag den 23 april kl. 19.00

Olof Jilkén, Sövde

efter en klätterlycka dömd till ett liv i rullstol.

"Har du modet att styra ditt liv från ditt hjärta".

.

Skånes Föreläsningsföreningars Intresseorganisation (SFI)