Frenninge/Vollsjö

Copyright © All Rights Reserved

Frenninge/Vollsjö/Brandstad Föreläsningsförening

Kontaktperson: John-Erik Ottosson,

Vallingsdal Vallarumsvägen 302, 275 68 Vollsjö

Tel: 070-2325302

E-post: john-erik@sjobo.nu

 

Program våren 2018

 

Tisdag den 6 februari kl. 19.00

Plats: Frenninge Församlingshem

Magnus Mårtensson, Hässleholm

"Pantanal - jaguarens rike".

Pantanal är ett enormt vidsträckt våtmarkssområde som täcker Brasilien, Paraguay och Bolivia. Med en areal på uppemot 200 000 km2 och under regnperioden är Pantanal världens största våtmark. Vegetationen domineras av gräsmark och savann som översvämmas av vatten som i huvudsak kommer från Paraguayfloden. Pantanal är därmed ett utmärkt exempel på ett ekosystem i översvämmad gräsmark och savann.

 

Tisdag den 20 februari kl. 19.00

Plats: Brandstad Sockenstuga

Claes Ruderstam, Vittsjö

"Drömmen om Amerika"

Claes är ordförande i Vittsjö Hembygdsförening i norra Skåne. Han har rest omkring i svenskbygderna i USA för att försöka spåra sin hembygds emigranter och deras vidare levnadsöden.

 

Tisdag den 6 mars kl. 19.00

Plats: Frenninge Församlingshem

Peter Linde

"Jakten på liv i universum".

Hittills har forskarna upptäckt närmare 2 000 planeter långt utanför vårt solsystem. Nu har ännu en så kallad exoplanet presenterats, som "bara" ligger 40 ljusår bort - och på lagom avstånd att ha förutsättningarna för liv.

* Hur mycket slump är det att vi finns till?

* Finns det andra planeter som liknar jorden?

* Kan man resa till en annan stjärna?

* Är vi ensamma i universum - i så fall varför?

* Eller kan vi få kontakt med en utomjordisk civilisation - och vill vi? Några av svaren på dessa fascinerande frågor kan du få svar på under kvällen.

 

Tisdag den 20 mars kl. 19.00

Plats: Ågården Vollsjö

Karl Fredrik Gustavsson

"Trädgård".

Trädgårdstrenden och intresset för odling fortsätter att öka.

- Vi har kunniga besökare som vet vad de vill ha och de söker helheten, produkterna, inspirationen samt rådgivningen hos oss. Utställarna täcker in allt för såväl den lilla täppan som för den stora anläggningen..

- Vi är för att leverera inspiration.

Karl Fredrik Gustavsson som på kort tid planterat Eklaholm på Österlen.

 

Tisdag den 10 april kl. 19.00

Plats: Frenninge Församlingshem

Ingrid Tollgerdt-Andersson

"Relationer - olika koder kan ge lycka".

Varför lyckas någon alltid? Ingrid menar att det finns massor av faktorer som spelar in när vi väljer vårt partner, det gäller bara att upptäcka och vara medveten om dem. Kärlekens koder, hon reder ut begreppen. Hur social och kulturell bakgrund påverkar valet av partner, men också om hur dofter och sinne för humor spelar en väsentlig roll på kärlekslivets arenor. Slutsatser bygger på forskning.

- Man kan inte göra om andra människor - bara sig själv.

 

 

 

Avgifter: Årskort 150 kr. Enskild föreläsning 50 kr.

 

Sponsorer: Sparbanken Syd, Färs o Frosta Sparbanks Stiftelse, Sjöbo kommun, Region Skåne.

 

 

Styrelsen hälsar alla välkomna!

 

 

Skånes Föreläsningsföreningars Intresseorganisation (SFI)