Hem

Copyright © All Rights Reserved

Föreningen bildades våren 1997. De namnförkortningar som idag används är: Skanskaff eller SFI.

Ändamål

Föreningen har till uppgift att tillvarata de skånska föreläsningsföreningarnas gemensamma intressen.

Verksamhet

Föreningen skall varje termin arrangera en sammankomst för föreläsningsföreningarna, där bl a. gemensamma angelägenheter behandlas. Vidare skall föreningen svara för ett föreläsarregister som uppdateras och distribueras till medlemmarna två gånger per år samt terminsvis sammanställa föreningarnas programutbud.

Beslutande organ

Årsmötet är föreningens beslutande organ.

Styrelsen

Består av 3 ordinarie ledamöter och 1 ersättare.

Vid årsmötet 2018 valdes följande:

Ordf. Kim Pettersson, Farstorps Föreläsn.förenng

Sekr. Sven Hellgren, Örkeneds Föreläsn.förening

Kassör Jan Sonesson, Billinge Föreläsn.förening

Suppleant John Wallén, Svedala Föreläsn.förening

 

 

Föreningens adress

Skånes Föreläsningsföreningars Intresseorganisation/Kim Pettersson

c/o Lur 1121

280 23 Hästveda

Tel: 0451-770262

E-post: kiminga.pettersson@telia.co

 

Skånes Föreläsningsföreningars Intresseorganisation (SFI)